Over het filmweekend

Opnieuw uitbreiding in 2015

Het Boeddhistisch Filmweekend van het Noorden vindt tweejaarlijks plaats. Het eerste filmweekend werd georganiseerd in 2011, in het middeleeuwse kerkje van Oostum. Vanwege de grote belangstelling kozen we in 2013 voor het sfeervolle Prinsentheater in Groningen (huidige naam: VRIJDAG Theater). In 2015 vindt er opnieuw een uitbreiding plaats: circa twee keer zoveel films, verspreid over twee zalen.

Doel van filmweekend

  • Mensen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met het boeddhisme; met diverse facetten en richtingen.
  • Een gezellige ontmoetingsplek bieden voor spiritueel ge├»nteresseerden en voor iedereen die belangstelling heeft voor het boeddhistisch gedachtegoed.
  • Samen genieten van mooie en inspirerende films.
  • Een deel van de opbrengsten ten goede laten komen aan een goed doel.

Een deel van de opbrengsten gaat naar de Stichting Vajra, een organisatie die door middel van gevarieerde projecten een bijdrage levert aan het welzijn van de armsten in Nepal.

Organisatie

Het filmweekend wordt georganiseerd door diverse boeddhistische groepen in Groningen, in samenwerking met de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS).

Organisatie: Esther Sulkers en Greta Antuma (Zen Spirit), Fokje Westerling en Jet Radema (Maitreya Instituut) en Janna Nienhuis (St. Leven in Aandacht).

Met dank aan: Menno Bijleveld (Rigpa, BOS), Gertjan Bozuwa (Vipassana Centrum Groningen), Anne Veen (Yantra) en het VRIJDAG Theater. De catering wordt verzorgd door Elmers.